Măsuri în derulare

Cod măsură

Domeniul de intervenție

Titlul documentului

Detalii

M1

1B

Cooperare în sectoarele agricol și pomicol – Sesiunea 2/2018

M5

6B

Servicii sociale – Sesiunea 2/2018

M7

6A

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor – Sesiunea 2/2018