Arhivă

Cod măsură

Domeniul de intervenție

Titlul documentului

Detalii

M1

1B

Cooperare în sectoarele agricol și pomicol Sesiunea 2/2017

M1

1B

Cooperare în sectoarele agricol și pomicol Sessiune 1/2018

M2

2A

Investiții în active fizice Sesiunea 2/2017

M2

2A

Investiții în active fizice Sesiunea 1/2018

M3

2B

Dezvoltarea exploatațiilor Sesiunea 1/2017

M3

2B

Dezvoltarea exploatațiilor Sesiunea 1/2018

M4

6B

Servicii de bază și reînnoirea satelor Sesiunea 1/2017

M4

6B

Servicii de bază și reînnoirea satelor Sesiunea 1/2018

M5

6B

Servicii sociale Sesiunea 2/2017

M5

6B

Servicii sociale Sesiunea 1/2018

M6

5A

Sprijin pentru eficientizarea apei în agricultură Sesiunea 2/2017

M6

5A

Sprijin pentru eficientizarea apei în agricultură Sesiunea 1/2018

M7

6A

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor Sesiunea 1/2017

M7

6A

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor Sesiunea 1/2018

M8

4A

Infrastructură agricolă de acces Sesiunea 2/2017

M8

2A

Infrastructură agricolă de acces Sesiunea 1/2018

M7

6A

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor Sesiunea 2/2018

M5

6B

Servicii sociale  Sesiunea 2/2018

M1

1B

Cooperare în sectoarele agricol și pomicol- prelungire  Sesiunea 2/2018